ano ang nilalaman ng kabanata 9

Ano ang kalikasan ng Tao?

Kung ang ibig mong sabihin ay kung ano ang likas nv Tao, masasabi kong likas itong mabuti dahil ang Tao ay ginawa ng Diyos nb kawangis sa pisikal op maaring sa likas nb kabutihan din nya. Likas din itong mapagmahal sa kapwa bij matulungin. Din op kun . . .

Ano ang dalawang uri ng layunin ng pagsulat?

Mga Layunin sa PagsulatEkspresivTransaksyunal© Isa itong impormal nb paraan ng pagsulat.© Gumagamit ito ng unang panauhan nb ako, ko, verwant, op iba pa, sa pagsasalaysay.© Sarili ng manunulat ang doel nitong mambabasa.© Naglalarawan ito ng persoonli . . .

Ano ang mga anyo ng tula?

Ang Malayang taludturan - Isang tula nb isinulat nang walang sinusunod nb patakaran kung Hindi ang ano mang naisin ng sumusulat. Ito ay ang anyo ng tula na ipinakilala ni Alejandro G. Abadilla. Ayon nv kanya, maaaring makalikha ng tula nb walang suka . . .

Ano ang kahulugan ng teoryang realismo?

Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan op nasaksisan ng mei-akda nv kanyang lipunan. Samakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit Hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng mei-akda ang kasiningan op pagkaefektibo . . .

Ano ang mga elemento ng tula?

Sukat - Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod nb bumubuo sa isang saknong.Saknong - Ang isang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula nb mei dalawa o maraming linya o taludtod.Tugma - Sinasabing mei tugma ang isang tula kapag an . . .

Ano ang kahulugan ng sibika?

ang sibika ay mei kinalaman sa pamumuno op patakaran sa isang bansa napapaloob dito ang tungkol sa mga nasasakupan o teretoryo kasama din dito ang kultura sa bawat bansa.mapapansin ang sibika in kultura ay magkasamang pinag-aaralan tungkol nv kasaysa . . .

Ano ang kahulugan ng melodiya?

ang melodiya ay binubuo ng maraming nota op mei mas malawak nb pagitan op saklaw. Mei mga uri ng imitasyon ng melodiya:transposition, kanon, vergroting, vermindering, retrograde, inversie. . . .

Ano ang kahulugan ng pamilya?

Ang pagkaka intindi ko sa Kahulugang Pamilya ayang pamilya ay ito ang lipon o grupo ng isang pamilya nb iisa ang pananaw batay sa liedje sa kanilang pagpapalaki sa mga anak sila ang bubuo sa pamilyang masaya. . . .

Ano ang kahulugan ng dayalekto?

DayalektoAng dayalekto ay batay sa lugar, panahon op katayuan sa buhay. Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang lugar ng tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita sa isa sa tationg dimensie: espasyo, panahon op katayuang sosyal. . . .

Ano ang kahulugan ng Teoryang Eksistenyalismo?

* Nasusuri ang tauhan batay sa kanyang kilo, paniniwala, gawi, paninindigan.* Responsable ang tao* Indibidwal ang tao* Walang makapagsasabi kung alin ang tama o mali maliban sa taong nakaranassa pinag-uusapan* Persoonlijke lamang ang batayan ng bawat . . .

Ano ang Halimbawa ng reperensyal?

ito ay uri ng pagsulat nb naglalayong magrekomenda ng iba pang reperens o sors hinggil sa isang paksa. madalas, binubuod o pinaiikli ng isang manunulat en ideya ng ibang manunulat op tinitukoy ang pinghanguan niyon nb maaring sa paraang parentetikal, . . .

Ano ang pagkakaiba ng mga elemento ng tula?

Ang mga elemento ng tula ay ang lahat ibang-iba, bij magkasama maaari nilang magamit upang lumikha ng napaka-maganda gedichten. Ang isang alegorya ay isang pinalawig nb talinghaga. Aliterasyon op hindi buong rima ay parehong mga paraan ng pag-uulit n . . .

Anu-ano ang mga uri ng tula?

Ang tula ay isang pagbabagong-hugis ng buhay. Isang paglalarawan ng buhay nb hinango sa guniguni nb pinararating sa ating damdamin op ipinahahayag sa pananalitang nag-aangkin ng tumpak nb aliw-iw op lalong mainam sa mga sukat op tugma, ayon kay Aleja . . .

Anu-ano ang elemento ng tula?

1.Sukat - Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod nb bumubuo sa isang saknong.2.Saknong - Ang isang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula nb mei dalawa o maraming linya o taludtod.3.Tugma - Sinasabing kan tugma ang isang tula ka . . .

Ano ang ibig sabihin ng dula op mga elemento nito?

Ang Dula ay isinulat upang itanghal sa mga manonood, hindi upang basahin lamang ng mahina o malakas nv silid-aralan. Ang manunulat ng dula ay karaniwan nb nagiging anino na lamang ng mga tauhan. Ang bawat salita ng mga tauhan ay binibigkas o ipinarar . . .

Ano ang Teoryang pinagmulan ng unang tao?

ayon sa ilang mga syentista ang Tao rauwe ay nagmula sa unggoy pero ayon sa sarili kong opinyon ang Tao ay ginawa ng Dios para mei magbantay nv kanyang paraiso kaya lang naging pangahas sila ebaat adan kaya binawi ng Dios ang paraiso sa pangangalaga . . .

Ano ang kahulugan ng maka-diyos?

Ang makaDiyos ay pananalig, paggawa ng mabuting gawain, pagtulong sa kapwa ng bukal nv loob op pagtupad sa responsibilidad natin sa panginoong kan taas. . . .

Ano ang tunay na hugis ng mundo?

ang mundo ay hindi bilog kundi ang gitna nito ay paumbok op sa magkabilang dulo ay patag. Ito ay tinatawag sa Ibong Ingles na hugis nb "oblate sferoïde". . . .